فروش ویلا جنگلی

فروش ویلا جنگلی

رامسر 2,200,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 300m2 زمین
فروش ویلا در رامسر

فروش ویلا در رامسر

رامسر 2,300,000,000 تومان 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 250m2 زمین
ویلافروشی با استخر سونا جکوزی

ویلافروشی با استخر سونا جکوزی

رامسر 2,147,483,647 تومان 0
 • 500m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 1000m2 زمین
فروش ویلا جنگلی

فروش ویلا جنگلی

رامسر 2,200,000,000 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 300 m2 زمین
فروش ویلا در رامسر

فروش ویلا در رامسر

رامسر 2,300,000,000 0
 • 130m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 250 m2 زمین
ویلافروشی با استخر سونا جکوزی

ویلافروشی با استخر سونا جکوزی

رامسر 2,147,483,647 0
 • 500m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 1000 m2 زمین